No Picture

Peptica-L Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Peptica-L Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Suhacom

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Suhacom là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Lanticin Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Lanticin Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Andopyl Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Andopyl Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Enace

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Enace là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Bebazkit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Bebazkit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Banupyl-kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Banupyl-kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Medikit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Medikit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Chempyl kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Chempyl kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Flamokit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Flamokit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

1 2 3 4 5 1 742