Alpha1 Antitrypsin test

Alpha-1 antitrypsin là một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đo lượng alpha-1 antitrypsin (A1AT) trong máu của bạn.

Cách tiến hành

Lấy mẫu máu là cần thiết. Đối với thông tin về cách thisis thực hiện.

Chuẩn bị cho kiểm tra

Không có chuẩn bị đặc biệt.

Cảm giác như thế nào ?

Khi đâm kim tiêm vào để lấy máu, bạn có thể cảm thấy đau vừa phải, hoặc chỉ có một giác hơi thốn đau. Sau đó, có thể có một số nhịp tim đập rộn ràng.

Lý do ?

Kiểm tra này là hữu ích trong việc xác định một dạng hiếm của bệnh khí thũng ở người lớn và một dạng hiếm của bệnh gan (xơ gan) ở trẻ em và người lớn gây ra bởi một thiếu A1AT . Thiếu A1AT được truyền thông qua gia đình. Điều kiện gây ra gan để thực hiện quá ít protein để bảo vệ phổi và gan khỏi bị hư hại.

Mọi người đều có hai bản sao của gen tạo ra A1AT. Hầu hết những người thấp hơn so với mức bình thường của A1AT có một gen bình thường đối với A1AT, và một gen bất thường. Người có hai bản sao bất thường của gen có bệnh nặng hơn.

Kết quả bình thường đối với xét nghiệm Alpha-1 antitrypsin

Phạm vi giá trị bình thường có thể thay đổi giữa các phòng thí nghiệm khác nhau. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về ý nghĩa của kết quả xét nghiệm cụ thể của bạn.

Nếu các giá trị là bất thường ?

Thấp hơn so với mức bình thường của A1AT có thể liên quan:

  • Xơ gan
  • Bịnh thũng
  • Các khối u gan
  • Vàng da 
  • Cổng thông tin tăng huyết áp

Rủi ro của xét nghiệm alpha-1 antitrypsin

Có rất ít rủi ro liên quan với việc lấy máu của bạn. Tĩnh mạch và động mạch thay đổi từ một bệnh nhân khác và từ một phía của cơ thể khác. Lấy máu từ một số người có thể có nhiều khó khăn hơn so với những người khác.

Rủi ro khác liên quan đến đã lấy máu không đáng kể nhưng có thể bao gồm:

  • Chảy máu quá nhiều
  • Ngất xỉu hoặc cảm giác choáng váng
  • Tụ máu (máu tích tụ dưới da)
  • Nhiễm trùng (một nguy cơ nhỏ nếu da bị tổn thương)

Tài liệu tham khảo

Niewoehner DE. Chronic obstructive pulmonary disease. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2011:chap 88.

© 1997 – 2013 ADAM, Inc