Latest

Dianetmin Retard

Thuốc Dianetmin Retard là gì ? Dianetmin Retard (Thành phần: Metformin) là một thuốc tiểu đường giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Dianetmin Retard là cho những người có bệnh
Read More

Pymetphage

Thuốc Pymetphage là gì ? Pymetphage (Thành phần: Metformin) là một thuốc tiểu đường giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Pymetphage là cho những người có bệnh tiểu đường loại
Read More

Newdaxfen Soft Capsule

Newdaxfen Soft Capsule là gì Newdaxfen Soft Capsule (Thành phần: Dexibuprofen) là một loại thuốc gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID). NSAIDs được sử dụng để làm giảm đau và viêm.
Read More

Epicom Soft Capsule

Epicom Soft Capsule là gì Epicom Soft Capsule (Thành phần: Dexibuprofen) là một loại thuốc gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID). NSAIDs được sử dụng để làm giảm đau và viêm.
Read More

Anyfen

Anyfen là gì Anyfen (Thành phần: Dexibuprofen) là một loại thuốc gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID). NSAIDs được sử dụng để làm giảm đau và viêm. Anyfen hoạt động bằng
Read More

Speedfen Soft capsule

Speedfen Soft capsule là gì Speedfen Soft capsule (Thành phần: Dexibuprofen) là một loại thuốc gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID). NSAIDs được sử dụng để làm giảm đau và viêm.
Read More

Arobarit

Thuốc Arobarit là gì ? Arobarit (Thành phần: Barium sulfate) là trong một nhóm thuốc gọi là các tác nhân tương phản. Arobarit hoạt động bằng cách sơn phủ bên trong của
Read More

Barihd

Thuốc Barihd là gì ? Barihd (Thành phần: Barium sulfate) là trong một nhóm thuốc gọi là các tác nhân tương phản. Barihd hoạt động bằng cách sơn phủ bên trong của
Read More